Rolex Cosmos was replica watches uk born in 1963, designed rolex replica to meet the timing needs of replica watches professional endurance racing breitling replica drivers.
Naturområdet
 

  Information


Udskriv  

Brugergrupper:

 

 
• Kalkgrav 

• Klokkefrø

• Den gamle brovægt ved kalkgravene

 

     

 


Naturområdet

 

Naturområde ved Klintholm er specielt på grund af geologien og tilstedeværelsen af klokkefrøer og planter, som trives i kalkrige omgivelser.

Men som så mange andre steder er naturen stærkt påvirket af menneskelig aktiviteter på godt og ondt.

 

Det negative er at der lige vest for ligger et affaldsdeponeringsanlæg, men efter 30 år syntes der ikke at være negative effekter på naturområdet, som ikke kan imødegås ved passende forholdsregler (miljøbeskyttende foranstaltninger).

 

Det positive er at den menneskelige aktivitet har frembragt et helt specielt område med mulighed for at studerer geologien se kalkgrav.

 

Endvidere er området ynglested for klokkefrøen, som ellers var tæt på udryddelse i firserne. Men ved menneskelig hjælp og økonomisk bistand fra EU lifeprojekt er det lykkes at fåren bestand ved Klintholm, se klokkefrø

 

Endelig er området også vært for en flugtskydebane og træning af jagthunde, det giver selvfølgelig nogle konflikter når naturelskerne kommer til området for at lytte til klokkefrøen og de så på det nærmeste bliver overdøvet af hundeglam og skud fra skydebanen.

 

Hundetræningen og skydebanen har været i området i mange år. Sidstnævnte er miljøgodkendt med bl.a. tidsmæssige begrænsninger for aktiviteterne.

 

I 2003 blev der på initiativ af Klintholm I/S etableret en brugergruppe for naturområdet med repræsentanter for såvel brugerne ( Hesselager-Vormark Jagtforening, Sydøstfyns Flugtskydningsklub, Lokalkomite for Danmarks Naturfredningsforening), myndighederne (Fyns Amt, Gudme kommune) samt ejer (Klintholm I/S). Her ud over deltager Kommunekemi A/S, Amphi Consult og forpagteren af Stenagergård, som passer området med bl.a. afgræsning.

 

For at undgå, at alle disse forskellige interesser skal kolliderer, er der oprettet en aktivitetskalender på denne hjemmeside, hvor alle kan få optaget arrangementer.